Standarder -
En oversikt over standardene vi bruker på våre produkter.

Vi samarbeider med ledende produsenter over hele verden. Ved tett dialog og erfaringer har vi mulighet for å påvirke utviklingen av nye produkter. Vi jobber kontinuerlig med å fremskaffe produkter som har brukeren i fokus. Brukerkomfort, kvalitet og design er vårt kjennemerke. Som spesialister på det vi driver med er vi til en hver tid oppdatert på lover og regler vedrørende bruk av personlig verneutstyr.

Vi samarbeider med ledende produsenter over hele verden. Ved tett dialog og erfaringer har vi mulighet for å påvirke utviklingen av nye produkter. Vi jobber kontinuerlig med å fremskaffe produkter som har brukeren i fokus. Brukerkomfort, kvalitet og design er vårt kjennemerke. Som spesialister på det vi driver med er vi til en hver tid oppdatert på lover og regler vedrørende bruk av personlig verneutstyr.

Arbeidsklær

Alle som jobber i trafikkert område er pålagt å bruke godkjent synlighetsbekledning iht. EN ISO 20471 (eller gammel standard EN 471). 

Krav til minimum mengde fluoriserende og reflekterende materiale:

  Fluoriserende materiale Reflekterende materiale
Klasse 3: Høyeste vernenivå 0,80 m2 0,20 m2
Klasse 2: Mellomste vernenivå 0,50 m2 0,13 m2
Klasse 1: Laveste vernenivå 0,14 m2 0,10 m2

 

Krav til plassering av refleks:

 • Refleksbånd skal være minst 5 cm bredt
 • På seler minst 3 cm bredt, vannrett eller inntil 20 grader i forhold til vannrett
 • Ved to parallelle refleksbånd skal de være minst 5 cm fra hverandre
 • Nederste kant på nederste refleksbånd min. 5 cm fra plaggets nedkant
 • Det skal være to refleksbånd rundt overkroppen på alle plagg, rundt ermene og rundt buksebeina

OBS! Viktig å være oppmerksom på ved synlighetsplagg

 • Logoer kan redusere arealet av fluoriserende materiale til under minimum for godkjenning
 • Klasse 1 bukse og klasse 2 jakke er ikke alltid klasse 3
 • Synlighetsplagg bør vaskes separat, eller sammen med plagg av samme fargekombinasjon. Avfarging fra andre fargede plagg kan redusere den fluoriserende effekten. Følg alltid anvisning som følger med plagget

 

Hovedendringer fra EN 471 til EN ISO 20471

 • Ny standard omfatter også høyrisiko bruk som f.eks. brann- og redning som tidligere har hatt egne standarder
 • Ny standard tar utgangspunkt i hvilke del av kroppen som blir dekket og ikke tidligere type plagg. Alle plagg i klasse 3 må dekke overkroppen, og må minimum ha ermer med refleksbånd eller buksebein med refleksbånd. Vester uten ermer kan derfor ikke godkjennes i kl. 3 alene, men kan sertifiseres sammen med bukse i kl. 3
 • Nye krav til fargeekthet på kontraststoffer, økt fra nivå 3 til 4
 • Inndeling av refleksmaterialet i kl. 1 og kl. 2 forsvinner

Alle nye produkter i markedet skal nå CE-merkes med EN ISO 20471. Ettersom materialtilvirkere og sertifiseringsinstitutt behøver noe tid til å teste og oppdatere all dokumentasjon, vil overgangen skje løpende under de neste årene. I denne overgangsperioden vil vi både ha EN 471 og EN ISO 20471 sertifiserte plagg tilgjengelig samtidig.

Vernetøy med synlighet

Alle som jobber i trafikkert område er pålagt å bruke godkjent synlighetsbekledning iht. EN 471.

Krav til merking: Piktogram med refleks

x = Plaggets klasse (overflaten av fluoriserende og reflekterende materiale - 3 nivåer)

y = Refleksens klasse (2 nivåer)

Standarden er erstattet med EN ISO 20471

(Denne standarden har erstattet tidligere standard EN 531)

Plagg godkjent i henhold til denne standard gir beskyttelse ved arbeider i varmt miljø og/eller hvor man risikerer plutselig kontakt med ild. Videre gir plaggene beskyttelse mot varmegjennomgang samt strålevarme, begrenset i tid og intensitet. (Standarden gjelder ikke for sveisere og brannmenn.)

KODER: KLASSER:
A. Begrenset flammespredning A1 og A2. Ingen kantantenning, ingen brannhull, ingen flammeutvikling eller ettergløding i mer en 2 sekunder. Test gjøres både fra kanten og ovenifra på tøyet. A1 gjøres på ubrettet stoffprøve og A2 på brettet stoffprøve.
B. Varmegjennomgang B1, B2 og B3. HTI (Heat transfer index) indikerer hvor mange sekunder det tar for å nå en temperaturøkning på 24˚C. Høyeste klasse er B3.
C. Strålevarme C1, C2, C3 og C4. Antall sekunder det tar for strålevarme forårsake en temperaturøkning på 24˚C. Høyeste klasse er C4.
D. Smeltet aluminium D1, D2 og D3. En PVC folie plasseres bak stoffprøven som utsettes for den minste mengde aluminium som er spesifisert i den respektive klassen. Skade på folien skal ikke oppstå etter utført test. Høyeste klasse er D3.
E. Smeltet jern E1, E2 og E3. Samme test som over, men med smeltet jern. Høyeste klasse er E3.
F. Kontaktvarme F1, F2 og F3. Indikerer hvor mange sekunder det testede materialet tåler. Skal ikke antennes eller krympe ved temperaturer opp til 250˚C. (F3 er høyeste klasse)

NOEN DESIGNKRAV:

 • Plaggene må helt dekke overkropp, hals, armer og ben. Jakker/overdeler må overlappe bukser/underdeler med minst 20 cm. Dette måles når kroppen er i bevegelse, f. eks. når man strekker seg eller står på knærne.
 • Knapper, glidelåser etc. må være dekket av det flammehemmende stoffet.

FOR KODE D OG E GJELDER DESSUTEN:

 • Ingen oppbrett på ermer eller buksebein
 • Samtlige lommer skal ha lokk som er minst 20 mm. bredere enn lommeåpningen, unntaket er sidelommer på bukser som kan være åpne om vinkelen fra sidesømmen ikke overskrider 10 grader.

FOR ØVRIG:

 • Kode A, B og C er obligatoriske, mens kode D, E og F er valgfrie tilleggskrav.
 • Materialer og sømmer skal tåle belastninger og vask i henhold til spesifiserte testmetoder.

(Denne standarden har erstattet tidligere standard EN 470-1)

Plagg som er godkjente i henhold til EN ISO 11611 gir beskyttelse ved sveisearbeid. Nytt i forhold til EN 470-1 er at det i EN ISO 11611 finnes 2 ulike klasser, klasse 1 og 2. (Se kort beskrivelse lenger ned).
Nytt er også at det i EN ISO 11611 finnes krav til elektrisk motstand.

KODE:  
SMELTET METALL:

Klasse 1: 15 dråper skal forårsake maks. 40 gr. temperaturstigning
på plaggets bakside uten at det antennes.

Klasse 2: 25 dråper skal forårsake maks. 40 gr. temperaturstigning på
plaggets bakside uten at det antennes.

VARMEOVERFØRING Klasse 1: Minst 7 sek. 20 kW/m3 strålevarme
Klasse 2: Minst 16 sek. 20 kW/m3 strålevarme

NOEN DESIGNKRAV:

 • Plaggene må helt dekke overkropp, hals, armer og bein. Jakker/overdeler må overlappe bukse/under deler med minst 20 cm. Dette måles når man beveger seg, f. eks. når man strekker på seg eller står på knærne.
 • Samtlige lommer må ha klaff som er minst 20 mm. bredere enn lommeåpningen, unntaket er sidelommer på bukser som får være åpne dersom vinkelen ikke overstiger 10 gr. fra sidesømmen. En tommestokklomme med en åpning som ikke overstiger 75 mm kan finnes på baksiden av sidesømmen.
 • Knapper, glidelåser skal være dekket av flammehemmende tekstil
 • Det skal ikke være oppbrett på bein eller ermer

FOR ØVRIG:

 • Materialer og sømmer skal tåle belastninger og vask kontrollert i henhold til spesifikke testmetoder

(Denne standarden har erstattet tidligere EN 533)

Denne normen er ment for å beskytte arbeidstakere mot sporadisk og kort kontakt med små eksplosjonsflammer.

INDEKS 1
- toppen eller kantene til prøven skal ikke antenne ved utprøving
- ingen prøve skal avgi brennende rester
- ettergløden skal ikke spres etter at flammen opphører

INDEKS 2
Samme som indeks 1, og i tillegg:
- ingen prøve skal vise hulldannelse ved utprøving

INDEKS 3
Samme som indeks 1, og i tillegg:
- gjennomsnittsverdien av etterflammetiden skal være ≤ 2 s.

BRUKERINFORMASJON:
Hvis beskyttende plagg er indeks 1, må de brukes over indeks 2- eller 3-plagg eller over EN ISO 11612-plagg.

Plagg godkjent i henhold til EN 1149-5 beskytter mot elektrostatisk utladninger.

NOEN DESIGNKRAV:

Knapper, glidelåser etc. må være dekket av det flammehemmende stoffet.

Det er spesielle krav når det gjelder plaggets design samt til dets antennelighet. Plagg som beskytter mot termiske risikoer forårsaket av lysbuerer delt inn i to klasser, 1 og 2, hvor klasse 2 er høyest.

NOEN DESIGNKRAV:

 • Knapper, glidelåser etc. må være dekket av det flammehemmende stoffet

FOR ØVRIG:

 • For IEC 61482-2 kreves det at flammehemmende tråd brukes

ATPV (Arc Thermal Protective)

Plagg merket med ATPV innebærer at plagget/materialet har blitt testet iht. EN 61482-1-1/ASTM F1959. Verdien av energien måles i kalorier per kvadratcentimeter som plagget/materialet bestod i testen. ATPV-verdien viser laveste verdi når den innkommende energien bryter opp materialet. På denne verdien kan plagget/materialet med 50% sannsynlighet føre til en annengrads forbrenning iht. Stollkurven. Jo høyere verdi, desto bedre beskyttelse gir plagget/materialet. I arbeidssituasjon hvor det er fare for å bli truffet av lysbuer, er det viktig å kle seg med flere lag, f.eks. med et brannhemmende undertøy for gi bedre beskyttelse.

Chemical Splash

Plagget skal bare brukes sammen med kjemikaliehansker, støvler og andre plagg som beskytter i henhold til EN 13034. Verneklærne kan brukes der det er risiko for mindre eksponering for kjemikaliesprut og der det ikke er krav om fullstendig kjemikaliebarriere. Kun spesialindustrivask kan impregnere plagget. Etter 5 vask må plagget impregneres på nytt for å beholde beskyttelsen. 

Dette plagget tilhører Type PB [6] delvis kroppsvern og er ikke testet som hel drakt (5,2). Materialet er testet i henhold til EN 13034 mot følgende kjemikalier: Svovelsyre, H2SO4 30%, Natriumhydroksid, NaOH 10%, O-xylen, n-butanol. Se separat blad for Informasjon om og resultater av avvisning og gjennomtrengning av flytende kjemikalier (nivå 1–3, der 3 er høyest) for dette plagget.

Test Metode Krav iht. standard EN 13034
Materialet har blitt testet for følgende egenskaper (nivå 1-6, der nivå 6 er høyest)
Slitasjebestandighet EN 530-2 Nivå 1 > 10 sykluser
Rivestyrke ISO 9073-4 Nivå 1 > 5 N
Strekkfasthet EN ISO 13934-1 Nivå 1 > 30 N
Punkteringsstyrke EN ISO 863 Nivå 1 > 5 N
Sømstyrke EN ISO 13935-2 Nivå 1 > 30 N

Plagg godkjent i henhold til EN 342 beskytter mot kulde. Stilles krav til varmeisolering og luftgjennomtrengning.

Plagg godkjent i henhold til EN 343 beskytter mot nedbør som regn og snø.

Her benyttes 2 ulike klasser:

x: Vanntetthet (3 nivåer, hvorav 3 er høyest)
y: Pustende egenskaper (3 nivåer, hvorav 3 er høyest)

Denne standarden omhandler kravene til beskyttelse mot manuelle kjedesager.

KJEDEHASTIGHET:

 • Klasse 1 – 20 m/s
 • Klasse 2 – 24 m/s
 • Klasse 3 – 28 m/s

Fottøy

Tåvernhetten skal beskytte tåpartiet mot klem og fallende gjenstander

Falltest:   200 Joule (spiss lodd på 20 kg) - fra 1 meter høyde

Trykktest:   15kN

Arbeidsfottøy uten krav til tåvernhette.

Fottøy som beskytter mot kjemikalier (syrer og etsende væsker)

Gir beskyttelse mot håndholdte kjedesager. 4 ulike beskyttelsesnivå basert på kjedehastighet:

Beskyttelsesnivå Test m/s                              
1 20                              
2 24                              
3 28                              
4 32                              

Hansker

EN 420 defineres de generelle kravene til de fleste typer vernehansker, inkludert: Ergonomi, konstruksjon (krav om at hansken ikke skal inneholde allergifremkallende stoffer, krav til PH verdi og krominnhold), komfort, (størrelser) uskadelighet, fingerfølsomhet, transport og absorbsjon av vanndamp.

Kategori 1 – Minimal risiko
Kategori 2 – Middels risiko
Kategori 3 – Høy risiko

Spesifiserte og testede nivåer av motstand for følgende risikoer:

a) Slitestyrke (0-4): Antall sykluser som skal til for å bryte hansken ved konstant hastighet.

b) Motstand mot kutt (0-5): Indeks beregnes på grunnlag av antall sykluser som trengs for å skjære gjennom hansken ved konstant hastighet.

c) Rivestyrke (0-4): Kraft som trengs for å rive hansken.

d) Punkteringsstyrke (0-4): Kraft som trengs for å punktere hansken med en standardisert stålnål.

Dette piktogrammet brukes for væsketette hansker som har en gjennombruddstid på > 30 minutter for minst tre kjemikalier fra listen under her:

(representerer bokstavkoden til tre av disse kjemikaliene for hvilke hansken oppnådde en gjennombruddstid på > 30 minutter).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Metanol (tresprit)

Aceton 

Acetonitril

Diklorometan 

Karbondisulfid

Toluen

Dietylamin

Tetrahydrofuran

Etylacetat

n-Heptan

Natriumhydroksyd (40 %)

Svovelsyre (96 %) 

CAS-nummer: 67-56-1          

CAS-nummer: 67-64-1                      

CAS-nummer: 75-05-8

CAS-nummer: 75-09-2

CAS-nummer: 75-15-0

CAS-nummer: 108-88-3

CAS-nummer: 109-89-7

CAS-nummer: 109-99-9

CAS-nummer: 141-78-6

CAS-nummer: 142-85-5

CAS-nummer: 1310-73-2

CAS-nummer: 7664-93-9

Gjennomtrengningens ytelsesnivå og gjennombruddstid 0 1 2 3 4 5 6
Minutter ≤ 10 > 10 > 30 > 60 > 120 > 240 > 480

X = ingen tester         Sprutbeskyttelse = kun sprutbeskyttelse

Dette piktogrammet brukes for hansker som beskytter mot mikroorganismer.

AQL = Acceptable quality level. Viser antall hansker pr 1000 i en produksjon som kan være defekte (hull, rifter etc).

Ytelsesnivå   1   2   3
AQL 4,0 1,5 0,65

 

Beskyttelsesnivå     0     1     2     3     4

a) Overført kulde termisk isolering

m3 c/W

lTR <0,10 0,10> lTR <0,15 0,15> lTR <0,22 0,22> lTR <0,30 0,30>lTR

b) Kontaktkulde termisk motstand

i m3 c/W

R<0,025 0,025<R<0,050 0,050<R<0,100 0,100<R<0,150 0,150<R
c) Vanntette egenskaper Ikke bestått Bestått         -          -      -

Håndholdte kjedesager med hastighet opp til 20 m/s, kl. 1

Beskyttelsesnivå     1     2     3     4

a) Brennbarhet       Etterbrenningstid

                                   Etterglødningstid

< 20 s

    -

<  10 s

< 120 s

<   3 s

<  25 s

<  2 s

<  5 s

b) Kontaktvarme    Kontakttemperatur

                                  Terskeltid

100°C

> 15 s

250°C

> 15 s

300°C

> 15 s

500°C

> 15 s

c) Overført varme (forsinkelse av varmeoverførsel) >  4 s >  7 s > 10 s > 18 s
d) Strålevarme (forsinkelse av varmeoverførsel) >  7 s > 20 s > 50 s > 95 s
e) Små dråper av smeltet metall (antall dråper) > 10 s > 15 s > 25 s > 35 s
f) Sprut av smeltet metall (masse) 30 g 60 g 120 g 200 g

-

Beskytter håndflaten mot vibrasjoner fra verktøy og lettere slag/støt.

Krav = AQL = 1,5

AQL - Acceptable quality level. Viser antall hansker pr 1000 i en produksjon som kan være defekte (hull, rifter etc).

Hjelmer

Standard vernehjelm for bruk innen industri, bygg og anlegg, skipsverft, havner og skipsfart, olje- og gassindustri, energibransjen etc.

 • Beskyttelse mot fallende gjenstander: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 1 meters høyde (50 joule).
 • Beskyttelse mot penetrasjon: skal motstå belastningen av spisst lodd på 3 kg fra 1 meters høyde (30 joule). Består av hjelmskall og innredning.

I tillegg er det i standarden definert flere tilleggstester:

TILLEGGSTESTER EN 397 BRUK MERKING PÅ HJELMEN
Svært lave temperaturer Vinter -20°C eller -30°C
Svært høye temperaturer Smelteverk/støperier +150°C
Sprut av smeltet metall Smelteverk/støperier MM
Sidestivhet Mot klemskader LD
Elektrisk isolering Elektrikere 440 V a.c

LETTHJELMER FOR INDUSTRI - EN 812
Beskytter brukerens hode mot lettere støt, oppskraping o.l. Benyttes på steder hvor det ikke er fare for fallende gjenstander, f. eks. bilverksteder, flyplasser, bilferger, lettere industri, sjåfører, håndverkere, landbruk. Består som oftest av en caps eller lue med verneinnlegg. Godkjennes iht standarden EN 812.

For ekstra krevende bruk, der man i risikovurdering har konkludert med at en standard vernehjelm EN 397 ikke strekker til.

 • Beskyttelse mot fallende gjenstander: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 2 meters høyde (100 joule).
 • Beskyttelse mot støt fra siden, forfra og bakfra: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 1 meters høyde (50 joule).
 • Beskyttelse mot penetrasjon: Skal motstå belastningen av et spisst lodd på 1 kg fra 2,5 meters høyde (25 joule) ovenifra og et spisst lodd på 1 kg fra 2 meters høyde (20 joule) fra siden.

Hjelm som skal beskytte øvre del av brukerens hode ved klatring.

 • Beskyttelse mot fallende gjenstander: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 2 meters høyde.
 • Beskyttelse mot støt fra siden, forfra og bakfra: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 0,5 meters høyde (25 joule).
 • Beskyttelse mot penetrasjon: Skal motstå belastningen av et spisst lodd på 3 kg fra 1 meters høyde (30 joule).
 • Hakestroppen skal tåle en belastning på 50 kg.

Øyevern

-

-

-

Hørselvern

-

-

-

-

-

Åndedrettsvern

Krafttilført åndedrettsvern - EN 12941/EN 12942

Luften filtreres ved at en vifte drar luften gjennom et filter, via en slange opp i pustesonen.

Leveres med mange ulike typer hodesett:

 • Helmaske
 • Halvmaske
 • Ansiktsskjerm
 • Sveisemaske
 • Hette

Kan leveres med partikkel-, gass-, og kombifilter. Ingen pustemotstand, hvilket et en stor fordel sammenlignet med vanlige typer filtermasker uten lufttilførsel.

 • Nominell beskyttelsesfaktor: TH1 10   TH2 50    TH3 500
 • Fastsatt beskyttelsesfaktor: TH1 10    TH2 20    TH3 40
 • Nominell beskyttelsesfaktor: TM1 20   TM2 200  TM3 2000
 • Fastsatt beskyttelsesfaktor: TM1 10    TM2 20    TM3 40

TH = Turbohette (hetter, sveisehetter etc.)

TM = Turbomaske (hel- og halvmasker)

Helmasker dekker øyne i tillegg til nese/munn. Har en langt høyere beskyttelsesfaktor enn halvmasker.

Leveres med partikkel-, gass-, eller kombifilter. Krever vedlikehold.

 • Nominell beskyttelsesfaktor: P1 5    P2 16     P3 1000    Gass 2000
 • Fastsatt beskyttelsesfaktor:  P1 4    P2 10     P3 40        Gass 20

-

Dekker nese og munn. Leveres med partikkel-, gass-, eller kombinasjonsfilter. Krever vedlikehold.

 • Nominell beskyttelsesfaktor: P1 4    P2 12    P3 48    Gass 50
 • Fastsatt beskyttelsesfaktor: P1 4     P2 10    P3 20    Gass 10

Det er viktig at man definerer hva man skal beskytte seg mot. Partikler, støv, tåke og røyk krever partikkelfilter. Aerosoler er partikler som holder seg svevende i luften. De store fester seg gjerne i luftveiene, og vi hoster dem opp. De små holder seg lenger svevende i luften og kan trenge helt ned i nederste delen av lungene. Dette kalles respirabelt støv og er det som på sikt er mest farlig. Kan føre til støvlunge og nedsatt lungefunksjon.

Partikkelfilter er et mekanisk filter som deles opp i 3 klassifiseringer (P1, P2, P3). Partikkelfilter godkjent i henhold til siste standard beskytter mot faste og væskeformige partikler. Partikkelfilter byttes ut når pustemotstanden blir for høy.

Fargekode: Hvit

p>Disse stoffene krever en annen type beskyttelse enn partikler. Gasser oppstår gjerne ved kjemiske reaksjoner. Damper er avgasser av faste/flytende materialer i normal romtemperatur eller trykk. Ved oppvarming frigjøres damper, oppfører seg likt som gasser. Disse trenger helt ned i lungene og kan gjøre stor skade. Det forekommer ofte kombinasjoner av forskjellige gasser/damper i samme område. Beskyttelse mot gasser/damper gjøres med kullfilter. Fungerer som en svamp som er behandlet på forskjellige måter for å tiltrekke seg gass/damp. Filteret blir mettet etter en tids bruk, og skal da kastes. Det er vanskelig å angi levetid på filter siden det er avhengig av mengde forurensning, luftmengde gjennom filteret, luftfuktighet og varme. Luktgjennomslag indikerer at filteret må byttes ut. Kullfilter skal ikke brukes mot luktfrie gasser. Dersom gass/damp og partikler forekommer samtidig benyttes kombinasjonsfilter. Eksempler på dette er sprøytelakkering, sprøyting av væsker etc.

 • A - Organiske gasser og damper med kokepunkt over 65°C (maling, lakk og løsemidler) - Fargekode: Brun
 • B - Uorganiske gasser og damper inkl. klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid - Fargekode: Grå
 • E - Sure gasser og damper inkl. svoveldioksyd og hydrogenklorid - Fargekode: Gul
 • K - Ammoniakk og organiske ammoniakkderivater - Fargekode: Grønn
 • AX - Organiske gasser og damper med kokepunkt under 65°C, for engangsbruk - Fargekode: Brun
 • Hg - Kvikksølv, leveres i kombinasjon med partikkelfilter (max brukstid 50 timer) - Fargekode: Rød
 • NO - Nitrogenoksid - Fargekode: Blå
 • CO - Karbonmonoksid - Fargekode: Svart

Klasse 1 kons. < 1000 ppm

Klasse 2 kons. < 5000 ppm

Selve masken utgjør filtermaterialet. Masker merket med NR, non reusable, kastes etter 1 dags bruk. Masker merket R, reusable, kan brukes flere ganger. Masker godkjent etter nyeste standard beskytter både mot faste og væskeformige partikler. FFP masker er hygieniske, lette, krever ikke vedlikehold og er rimelige i innkjøp.

Nominell beskyttelsesfaktor: FFP1 4    FFP2 12    FFP3 50

Fastsatt beskyttelsesfaktor: FFP1 4     FFP2 10    FFP3 20

-

-

Har ikke utskiftbare filter. Kan brukes flere ganger til filteret er mettet, da kastes hele masken. Lite vedlikehold, rimelige i innkjøp. Kan også leveres med kombifilter.

 • Nominell beskyttelsesfaktor: 50
 • Fastsatt beskyttelsesfaktor: 10

Ved bruk av kombifilter gjelder verdiene for partikkelbeskyttelse, se EN 149.

Fallsikring

 • For temporær forankringsline
 • Begrenser fallengden
 • Glider (løpebrems) kan både brukes vertikalt og horisontalt
 • Bra og effektiv løsning ved takarbeide

-

 • Når et fall inntreffer, frigjøres store krefter
 • Disse påkjenningene er mye større enn hva menneskekroppen kan tåle
 • Falldempere reduserer kraftens påkjenning på kroppen til et maksimum av 6 kN
 • Denne funksjonen er innebygd i falldemperliner
 • Falldemperlinen har enten ekstern falldemperpakke eller intern falldemper.
 • Lengden på falldemperpakken varierer fra forskjellige produsenter og produkttype, det er særs viktig å lese bruksanvisning på det produktet som blir benyttet for å vite hvor lang falldemperlinen potensielt kan bli
 • Kraft for å utløse falldemper er 200kg
 • Max 2m lengde, kan ikke skjøtes

 • Støttebelte skal kun benyttes til støtte under arbeid, eksempel på dette er under arbeid i mast, stillas der man trenger begge hender fri for å gjøre en jobb
 • Seletøy finnes også med støttebelte, disse har EN361 normen i bånn som er godkjennelsen til bruk som fallsikring
 • Det er særs viktig å huske på at fallsikring kun skal festes i rygg eller bryst, D-ringene på siden av et seletøy med støttebelte skal kun benyttes til en støtteline
 • Støttebelte er ikke godkjent som fallsikring, dette er kun et støttende supplement for å gjøre jobb enkelt. Man kan søke Arb.tilsynet om dispensasjon om å kun bruke støttebelte, dog skal det være særs gode grunner for å få dette godkjent
 • OBS! Støttebelte alene er ikke godkjent som fallsiking, kun til støtte under arbeidet

 • Ulike lengder og materiale (vevbånd, wire)
 • Begrenser fallengden, låser raskt
 • Passer bra til lave høyder, særdeles fleksibel på å følge brukers bevegelse. Wire/vevbånd holdes dermed alltid ”stramt” og klar til å bremse evt. fall
 • Fallblokk er primært for bruk vertikalt med feste rett over hodet, noen modeller er godkjent for horisontalbruk (liggende mot skarp kant)

 • Har som oppgave å holde fast brukeren dersom et fall inntreffer, slik at han/hun ikke skades eller faller ut av selen
 • Helselen er den eneste type sele som er godkjent til fallsikring
 • Skal velges med utgangspunkt i det arbeidet som skal utføres samt arbeidsmiljøet
 • Hvert forankringspunkt på selen skal ha en motstand på > 15 kN i tre minutter (ca. 1500 kg)
 • Fallsikring skal BARE festes i bryst eller rygg, merket med hel A eller 2 stk halv A
 • Eventuellt integrert støttebelte skal kun benyttes til støtteline
 • Teknisk seletøy har feste i midjehøyde for hengende arbeid f.eks redning
 • Eventuelle kroker fra falldemper Y-line skal festes i plastringer på seletøy, slik denne blir frigjort ved evt. hekting ved fall

 • Kroker, karabinere etc.
 • Brukes til å koble sammen fallsikringssystemet med forankringspunktet
 • I noen tilfeller kan en beskyttelse mot skarpe kanter være nødvendig
 • Pass på korrosjon og evt. deformasjoner, skru alltid igjen låsen under bruk ellers mister kroken en vesentlig del av sin styrke

-

-

 • Seletøy som er godkjent til teknisk arbeid
 • Finnes i varianter som ren sittesele med EN 358 støttebelte og EN 813 sittesele
 • Seletøy som er teknisk godkjente har godkjenning innen EN 361 kroppsseler, EN 358 Støttebelte og EN 813 sittesele
 • Tekniske seletøy er primært tiltenkt bruksområde der man skal jobbe i hengende posisjon, dvs. utenfor bygg
 • Seletøyet er og veldig godt egnet til bruk under evakuering og redningsarbeid
 • EN 813 er et festepunkt som ligger i nedre del av selen, dette innfestningspunktet gjør at man får et lavere tyngdepunkt og dermed sitter når man henger i selen
 • NB! Det er særs viktig av fallsikring kun festes i rygg eller bryst

El

-

TILLEGGSTESTER EN 50365 BRUK MERKING PÅ HJELMEN
Elektrisk isolering Elektrikere 1000 V a.c/1500 V d.c

Andre

-

-


Vil du ha mer detaljert informasjon i forbindelse med dette, er du velkommen til å kontakte Swedols Kvalitets- & Miljøsjef.