Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr
Vi samarbeider med ledende produsenter over hele verden. Ved tett dialog og erfaringer har vi mulighet for å påvirke utviklingen av nye produkter. Vi jobber kontinuerlig med å fremskaffe produkter som har brukeren i fokus. Brukerkomfort, kvalitet og design er vårt kjennemerke. Som spesialister på det vi driver med er vi til en hver tid oppdatert på lover og regler vedrørende bruk av personlig verneutstyr. Vi kan tilby kurs og opplæring i bruk av ulike typer personlig verneutstyr, blant annet vil vi nevne våre fasiliteter for fallsikringsutstyr hvor man kan bruke/teste utstyret i praksis.
Vis kategoribeskrivelse