Sikkerhet i fokus- Hodevern-Hvordan velge riktig hjelm

SIKKERHET I FOKUS: Hvordan velge riktig vernehjelm

Vernehjelmens viktigste funksjon er å ta imot fallende gjenstander, beskytte deg mot klem eller forhindre skader når man skaller borti ting.


Ved valg av vernehjelm er en av de første tingene du bør tenke på, hvis vi ser bort fra sertifiseringen, brukstiden. Hvor lenge bruker du hjelmen i forbindelse med jobb? Er du på besøk eller inspeksjon, eller bruker du hjelmen som hele dagen som et fast verneutstyr? Dette er viktige spørsmål å avklare før man velger riktig modell. Bruker man vernehjelm gjennom en hel arbeidsdag er komfort svært viktig. Komfort går på vekt, det går på hjelmens innredning og innstillinger som gjør at du får tyngdepunktet riktig sånn at hjelmen faktisk blir et verneutstyr du ikke legger merke til at du har på deg i det daglige.


Vernehjelmer fås i utallige varianter, og det er stor forskjell fra enkle vernehjelmer til spesialhjelmer som har bedre komfort og er ment for langtidsbruk, og som er sertifisert iht. spesielle krav. Bruker du hjelmen daglig anbefaler vi en kvalitetshjelm som har lav vekt, flere innstillinger og har god komfort, da dette utgjør en stor forskjell når du skal ha den på hodet hele dagen.


En vernehjelm kan ofte kombineres med tilleggsutstyr som hørselvern, øye- og ansiktsvern, eller annet tilleggsutstyr. Et eksempel kan være ved jobb i elektriske anlegg med fare for lysbue og ekstreme temperaturer, da skal spesialutstyr ettermonteres.

Gode rutiner for oppbevaring og vedlikehold av en vernehjelm er:

  • Sørg for at du skifter innredning, hygienesett eller svettebånd regelmessig
  • Merk vernehjelmen den dagen du starter å bruke den
  • Vask hjelmen med vann og mildt såpevann ved behov
  • Oppbevar hjelmen tørt og utenfor sollys

Brukstid:

  • En hjelm brukt i ekstreme miljøer har brukstid opptil 2 år
  • Ved sporadisk bruk hvor hjelmen ikke har vært utsatt for skader kan en vernehjelm ha en brukstid på opptil 5 år
  • Vi gjør oppmerksom på at brukstiden varierer fra produsent til produsent. Sjekk alltid bruksanvisningen for å være helt sikker.


Valg av hodevern

Vernehjelmer for industri - EN 397

Standard vernehjelm for bruk innen industri, bygg og anlegg, skipsverft, havner og skipsfart, olje- og gassindustri, energibransjen etc. Beskyttelse mot fallende gjenstander: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 1 meters høyde (50 joule). Beskyttelse mot penetrasjon: skal motstå belastningen av spisst lodd på 3 kg fra 1 meters høyde (30 joule). Består av hjelmskall og innredning.
Elektrikerhjelmer – EN 50365

Hjelm for arbeid i elektriske anlegg. Den har en elektrisk isolering på 1000V AC og 1500V DC. Det er viktig å merke seg at en godkjenning i henhold til standarden EN 50365 kun gjelder uventilerte hjelmer.
Hjelmer for arbeid i høyden - EN 12492

Hjelm som skal beskytte øvre del av brukerens hode ved klatring. Beskyttelse mot fallende gjenstander: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 2 meters høyde. Beskyttelse mot støt fra siden, forfra og bakfra: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 0,5 meters høyde (25 joule). Beskyttelse mot penetrasjon: Skal motstå belastningen av et spisst lodd på 3 kg fra 1 meters høyde (30 joule). Hakestroppen skal tåle en belastning på 50 kg.
Letthjelmer for industri - EN 812

Beskytter brukerens hode mot lettere støt, oppskraping o.l. Benyttes på steder hvor det ikke er fare for fallende gjenstander, f. eks. bilverksteder, flyplasser, bilferger, lettere industri, sjåfører, håndverkere, landbruk. Består som oftest av en caps eller lue med verneinnlegg. Godkjennes iht. standarden EN 812.

Vil du vite mer om hvor ofte du bør bytte vernehjelm?

Les mer om hva du bør tenke på!