SIKKERHET I FOKUS: Arbeid i høyden

Hva sier loven?

Arbeid over 1 meter anser vi som arbeid i høyden. Ved høyder mer enn 2m, skal det ifølge § 6-5 Sikring mot fall i Arbeidsplassforskriften, alltid være rekkverk eller andre vernetiltak som personlig fallsikringsutstyr (PFU). Dette skal hindre fall som medfører personskade (jfr. Forskrift om utførelse av arbeid). Det personlige fallsikringsutstyret skal fange opp brukeren i tilfelle fall slik at alvorlig eller fatal skade unngås.


Valg av fallsikringsutstyr

Ved valg av utstyr er det viktig å ta hensyn til den individuelle bruker, samt i hvilket arbeidsmiljø og arbeidshøyde utstyret skal anvendes. En analyse av de ulike risikofaktorene bør utføres før et fallsikringsprogram utarbeides.
Noen viktige spørsmål som må avklares:

 1. Hva er potensiell fallhøyde? På hvilken høyde skal arbeidet utføres?
 2. Kan jeg bruke falldemperline eller bør jeg bruke fallblokk?
 3. Har jeg godt nok festepunkt? (skal tåle minimum 12kN statisk i 3 min)
 4. Hvilken seletype er mest hensiktsmessig?
 5. Er det faktorer ved arbeidsmiljøet som er av avgjørende betydning? Forurenset miljø, eksplosjonsrisiko, varmt arbeid, mekanisk miljø med skarpe kanter osv.

Seletøy

Valg av seletøy er viktig med tanke på hvilken jobb som skal utføres. Det finnes seler med forankringspunkt på bryst og rygg, samt innfestningspunkt på mage og/eller på et integrert støttebelte. Enkel fallsikringssele (EN 361) er godkjent til arbeid i høyden, der man har behov for et enkelt oppfangingssystem. Har forankringspunkt på rygg og bryst. Arbeid i stiger og tak er vanlige bruksområder.Fallsikringssele med integrert støttebelte (EN 361 og EN 358) er godkjent for arbeid hvor det er behov for arbeidsposisjonering. Et støttebelte brukt alene er imidlertid ikke godkjent til bruk for fallsikring. Arbeid i stolper og master er eksempler på bruks­områder.

En teknisk sele (EN 361, EN 358 og EN 813) er hovedsakelig godkjent for arbeid der brukeren henger fritt i tau, eksempelvis teknisk tilkomst (industriell klatring) eller redning. I tillegg til forankringspunkt i rygg og bryst har selen et innfestningspunkt på magen for en eventuell nedfiringsenhet og til redning/evakuering.
Generelt for alle seler:

  Forankringspunkt for fallsikring er kun i bryst eller rygg

  D-ringer  på støttebelte er kun til bruk for støttelinen (arbeids­posisjoneringslinen)

  Et eventuelt innfestningspunk   på magen er til innfestning av nedfiringsenhet og/eller en annen person under redning/­evakuering.
Fallblokk

Fungerer etter samme prinsipp som et bilbelte der du kan bevege wire eller vevbånd ut og inn av en beholder/hus. Ved fall vil fallblokken bremse fallet umiddelbart, normalt stoppes fallet etter 40 – 100cm. Fallblokken finnes i vårt sortiment i lengder fra 2m til 42m, de korteste fås med vevbånd, de lengste med wire både i galvanisert og rustfri utgave.Anbefales når potensiell fallhøyde er under 7m. Alle fallblokker må brukes vertikalt med innfestning i størst mulig grad over arbeidsstedet, slik at man sikrer en arbeidsvinkel på under 30 grader og minimerer dermed risikoen for pendling ved et potensielt fall.

Noen særskilte modeller er imidlertid godkjent for horisontal bruk, dvs. bruk over 90° kant. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om bruksbetingelser og modeller.


Falldemperline

Alle falldemperliner er av maksimum 2m lengde og skal være utstyrt med en falldemper som sikrer at fallrykket aldri overstiger en 6kN påkjenning på kroppen. Hvis linen er utstyrt med en falldemperpakke inneholder pakken vevbånd opp til 175cm som vil trekkes ut i en fallsituasjon. Hvor mye som trekkes ut avhenger av vekten til brukeren og lengden på fallet. Det er derfor uhyre viktig å beregne nødvendig fallhøydeavstand for å unngå å gå i bakken eller treffe et underliggende nivå.


Beregning trygt innfestingspunkt 2m falldemperline

Linens lengde 2m + brukers lengde ca 2m med strekk i seletøy + falldemperpakkens totale lengde 120cm (sjekk bruksanvisning for ditt produkt da denne lengde kan variere fra produkt og produsenter) + 1 m sikkerhetsmargin = 6,20m.

Da vet man at innfestingen til denne linen må være 6,20m fra underliggende nivå for å ha sikkerhetsmarginen på sin side.

Nødvendig fallhøyde kan reduseres ved forankring over hodenivå eller ved bruk av en fallblokk som alternativt utstyr.

Kombinert bruk av flere falldemperliner koblet sammen, eller koblet sammen med annet type utstyr som f.eks fallblokk, er sterkt å fraråde og kan i verste fall medføre fatal skade.

Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk, eller ta kontakt med oss dersom dere er i tvil om korrekt bruk av utstyret.


Støttebelte

Et støttebelte alene er ikke godkjent som fallsikring. Støttebelte er kun til bruk for arbeidsposisjonering som f.eks ved arbeid i master og stolper. Et støttebelte og støtteline sikrer også forsvarlig bytte av forankringspunkt ved bevegelse i høyden.


Vertikalt sikringstau med glider

En glider monteres enkelt på tau og sikrer fri bevegelse opp og ned langs tak, stiger og lignende. Ved fall vil glideren låse på tauet. Her er det bl.a viktig å passe på vinkel i forhold til festepunkt med tanke på pendeleffekt ved fall. Glider på tau kan også brukes horisontalt på flatt tak. Anbefales brukt ved arbeid på flatt eller skråtak, opp og ned stiger og lignende.


Komplette pakker

Vi tilbyr komplette fallpakker til ulike bruksområder. Det gjør det enklere og mer oversiktlig for deg. Alle pakker leveres i praktisk ryggsekk for bedre oppbevaring.

Husk riktig vedlikehold og rengjøring av utstyr

Utstyret bør lufttørkes etter bruk og oppbevares mørkt og tørt. Vevbånd kan ta alvorlig skade av UV-stråler, kjemikalier, varme og andre ytre påvirkninger, som reduserer styrken i vevbåndet. Metallkomponenter kan bli utsatt for rust og korrosjon.


Vær oppmerksom på at påføring av kjemikalier på vevbåndet kan føre til uopprettlig skade – ikke merk utstyr med tusjpenner e.l. Dette fører til at utstyret må kasseres. Merking bør skje på en måte som ikke skader utstyret, eksempelvis merkelapper som festes med strikk på utstyr.


Rengjøring av utstyr er viktig, men da skal det kun brukes særdeles mild såpe. Bruk av løsemiddel er strengt forbudt. Tørking av utstyret skal foregå i romtemperatur, man skal ikke påskynde tørkingen ved bruk av tørketrommel, varmevifter osv. da dette kan påføre skade og svekke materialet.


Ved normalt bruk der utstyret blir vedlikeholdt, oppbevart og rengjort i henhold til produsentens anvisninger, kan det forventes en levetid på opptil 10 år fra produksjonsdato.


Periodisk kontroll

Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til periodisk kontroll Les mer om periodisk kontroll minimum hver 12. mnd. og oftere ved ekstreme forhold. Les mer om Periodisk Kontroll under våre tjenester.


Kurs

Vi tilbyr lovpålagt grunnleggende kurs ved bruk av fallsikringsutstyr. Les mer om vårt kurstilbud her.