Policy for behandling av kunders personopplysninger i Alligokonsernet

Din integritet er viktig for oss. I vår policy for behandling av personopplysninger finnes informasjon om blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, til hvilket formål de samles inn, hvordan du kan ha kontroll på dine egne opplysninger og ikke minst hvordan du kan kontakte oss.


Personopplysningsansvarlig

Alligo AB (556127-6188, "Alligo", Box 631, 135 26 Tyresö, Sverige) er personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i Alligokonsernet.


Hvilke personopplysninger henter vi inn om deg som kunde og hvorfor?

I dette avsnittet beskrives for hvilke formål vi behandler personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger som behandles og også på hvilket juridiske grunnlag behandlingen utføres.


For å kunne håndtere bestillinger/kjøp

Personopplysninger behandles for å:

 • levere et bestilt produkt eller tjeneste (inkludert varsling om levering eller kontakt vedrørende levering).
 • kunne utføre id-kontroll.
 • håndtere betalinger (inkludert analyser av hvilke betalingsløsninger som skal tilbys).
 • håndtere retur-, reklamasjon- og garantiforespørsler.

Disse kategorier av personopplysninger behandles:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer).
 • Betalingsinformasjon (f.eks. transaksjonstidspunkt, transaksjonstidspunkt).
 • Organisasjonsnummer
 • Kundenummer
 • Betalingshistorikk
 • Ordreinformasjon

Rettslig grunnlag:

Gjennonmføring av kjøpsavtale


For å kunne håndtere og administrere din webkonto

Personopplysninger behandles for å:

 • gi tillatelse til å logge inn.
 • opprettholde korrekte og oppdaterte opplysninger.
 • gjøre det mulig å følge kjøpshistorikken.

Disse kategorier av personopplysninger som behandles er:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks.adresse, e-post, telefonnummer).
 • Brukernavn (e-postadresse)
 • Kjøpshistorikk
 • Bestillingshistorikk
 • undenummer


For å kunne behandle forespørsler til kundetjenesten

Personopplysninger behandles for å:

 • kommunisere med kunden og besvare spørsmål som kommer inn til kundetjenesten via telefon eller i digitale kanaler (inkludert sosiale medier).
 • utrede problemer, klager- og supportforespørsler


Disse kategorier av personopplysninger behandles:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondanse
 • Opplysning om kjøpstidspunkt, sted for kjøp, feil/ grunnlag for klage på produktet.
 • Brukeropplysninger for webkonto ved for eksempel problemer med innlogging.Rettslig grunnlag:

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta din og vår beste interesse av å kunne håndtere forespørsler til kundetjenesten.


For å kunne oppfylle juridiske forpliktelser (f.eks. vedrørende krav i bokføringsloven, produktansvar og produktsikkerhet og vern av personopplysninger i IT-system)

Personopplysninger behandles for å:

 • kunne oppfylle rettslige forpliktelser, i henhold til krav i lover, dommer eller myndighetsbeslutninger. Slike krav kan f. eks. dreie seg om krav vedrørende produktansvar og produktsikkerhet slik som fremleggelse av kommunikasjon og informasjon til allmennheten og kunder om varsling om feil/farer ved og tilbakekallelse av produkter, f. eks. ved en defekt eller helsefarlig vare eller i de henseender der det kreves av bokføringsloven eller lov om hvitvasking, og kan tilskrives til et enkelt individ.


De kategorier av personopplysninger som kan behandles er:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f. eks adresse, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondanse
 • Opplysning om kjøpstidspunkt, sted for kjøp, feil/ grunnlag for klage på et produkt.
 • Brukernavn for webkonto (e-postadresse).
 • Organisasjonsnummer
 • Betalingsinformasjon
 • Ordre- og betalingshistorikkRettslig grunnlag :

Rettslig forpliktelseLagring av personopplysninger

Behandlingen skjer i henhold til gjeldende lovgivning og innebærer at personopplysninger ikke lagres over lenger tid enn hva som er nødvendig med hensyn til formålet med behandlinge. Dette innebærer rent praktisk at opplysningene fjernes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige for analyser og de formål de ble hentet inn for. I markedsføringsformål brukes ikke informasjon om kjøpstransaksjoner som er eldre enn 3 år. All behandling av personopplysninger sikrer imidlertid alltid høy sikkerhet og konfidensialitet.


Dine rettigheter og valg

Rett til tilgang

Vi vil være åpne og transparente med hvordan vi behandler dine opplysninger og om du ønsker mer kunnskap om behandlingen av personopplysninger har du rett til å be om tilgang til dine opplysninger som av oss utleveres i form av en oversikt over hvilke opplysninger som finnes (formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere av personopplysninger, lagringsperiode eller kriteriene for hvordan lagringsperioden fastsettes, informasjon om hvor opplysningene er hentet inn fra). Dersom vi mottar en forespørsel om tilgang til opplysninger, kan vi be om ytterligere informasjon for å sikre at de blir utlevert til rett person.


Rett til retting

Du har alltid rett til å be om at dine personopplysninger rettes dersom de er feilaktige. Innenfor rammen for det oppgitte formål har du også rett til å komplettere eventuelle ufullstendige personopplysninger. Du som har webkonto på swedol.no kan om du vil, selv oppdatere dine opplysninger under Min konto og fanen Mine oppglysninger.


Rett til sletting

Du har rett til å be om sletting av personopplysninger som vi behandler dersom:


opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de i utgangspunktet ble hentet inn eller behandlet for.

 • du har trekker tilbake et samtykke som behandlingen baserer seg på og det ikke finnes noen annen lovlig grunn til behandlingen.
 • du motsetter en interessebalanse av legitim interesse vi har gjort, og det er ingen legitim interesse for Swedol som veier tyngre.
 • du ikke ønsker motta direktemarkedsføring i form av nyhetsbrev.
 • personopplysningene behandles på en ulovlig måte.
 • personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse dersom opplysningene er hentet inn fra et barn (under 13 år) som du har foreldreansvar for i forbindelse med informasjonssamfunnets tjenester f.eks. sosiale medier.


Det kan være grunn til at vi ikke imøtekommer forespørselen din om sletting hvis det foreligger juridiske forpliktelser som hindrer oss fra å gjøre det. Det kan være om behandlingen er nødvendig for å utøve vår rett til meningsfrihet og informasjon, for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt eller for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.Rett til begrensing

Du har rett til å be om at vår bahandling av dine personopplysninger begrenses.


Rett til å komme med innvendinger mot visse typer behandling.


 • Berettiget interesse

  Du har rett til å komme med invendinger mot behandling om støtter seg på berettiget interesse som vi har dersom du har personlige grunner som angår situasjonen. Vi får imidlertid fortsette behandlingen av dine opplysninger, tross dine innvendinger, dersom vi har overgripende berettigede grunner til behandlingen som går utover din integritetsinteresse.


Rett til dataportabilitet

Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert på avtalt samtykke eller oppfyllelse av forpliktelser i en avtale med deg, har du rett til å be om dataene som er knyttet til deg og som du har gitt oss overført til en annen personvernsansvarlig (dvs. dataportering).


Om cookies

Personopplysninger kan hentes når du bruker univern.no og deretter lagres informasjonen om bruken din og sidene som er besøkt. Dette kan være teknisk informasjon om enheten din og Internett-tilkobling som operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler(cookies) og unike identifikatorer. Når du besøker Univerns nettsider der våre tjenester leveres, kan ulike teknikker brukes til å gjenkjenne deg for å lære mer om våre brukere. Dette kan gjøres direkte eller gjennom bruk av tredjeparts teknologi. Dette kan være bruk av for eksempel informasjonskapsler.

Hva er en cookie?Det finnes to typer cookies. En type lagrer en tekstfil i lang tid, men har en utløpsdato. Denne informasjonskapselen har som mål å fortelle deg hva som er nytt siden siste besøk. Den andre typen informasjonskapsel er en såkalt sessioncookie, som ikke har utløpsdato. Tekstfilen lagres midlertidig så lenge du er inne og surfer på en side, for eksempel, hjelper deg med å holde oversikt over hvilket språk du vil bruke. Så snart nettleseren lukkes, slettes tekstfilen også.


COOKIE DECLARATION

På Univerns nettsider bruker vi informasjonskapsler for å holde oversikt over hvilke varer du har lagt til i handlekurven. Vi bruker også informasjonskapsler for å få webstatistikk. Vi trenger denne statistikken for å videreutvikle swedol.no. Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre enn Alligo AB. For å kunne bruke swedol.no fullt, må du godta informasjonskapsler, og du gjør det gjennom nettleserens innstillinger. Hvis du ikke vil godta informasjonskapsler, kan du slå av informasjonskapsler gjennom nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Dette betyr imidlertid at univern.no ikke vil fungere som ønsket.


Klage

Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten Datatilsynet, www.datatilsynet.no.


Kontaktopplysninger

For ytterligere informasjon om personopplysningshåndtering eller om du har spørsmål,ta kontakt med oss på:
Alligo AB
Box 631, 135 26 Tyresö
SVERIGE
E-postadresse: gdpr@swedol.no
Telefonnummer: 0046 8-712 00 00


Endringer i policy

Denne personopplysningspolicy kan oppdateres for å møte nye juridiske eller tekniske krav. Den siste oppdaterte versjonen av personvernreglene er alltid tilgjengelig på denne siden. Ved betydelige endringer (som for eksempel personopplysninger eller kategorier av personopplysninger), vil du motta informasjon om dette via e-post eller på Univerns nettsider.Sist oppdatert 2022-04-11