Periodisk kontroll av fallsikringsutstyr

Vi utfører periodisk kontroll og resertifisering av fallsikringsutstyr.

Miljö, hållbarhet och ansvar

  • Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til periodisk kontroll hver 12 mnd

  • Det er arbeidsgivers ansvar å påse at utstyret sendes inn til kvalifisert personell som kan uføre denne kontrollen

  • De fleste av våre forhandlere kan utføre periodisk kontroll av seletøy, liner, glidere på tau, støttebelter, festestropper og fallblokker.

Har du spørsmål vedrørende periodisk kontroll?

Ta kontakt med oss. Ved innlevering av fallsikringsutstyr til kontroll og service skal et eget skjema følge med utstyr. Tilgang på det aktuelle skjemaet tildeles ved forespørsel