Sikkerhet i fokus: Øyevern


Vurdering av risiko

På arbeidsplassen finnes en rekke potensielle farer som kan føre til øyeskader og i verste fall redusert syn eller blindhet. Her er har vi satt fokus på noen av farene du bør være oppmerksom på. Vurdering av risiko innebærer å identifisere og rangere farer på arbeidsplassen for å implementere relevante beskyttelsestiltak.

Ulike farer

Typer: Direkte kontakt med strømførende deler, kortslutning av lysbue i elektriske anlegg

Skader: Svie i hornhinnen og i ansiktet, betennelse i konjunktiva, skade på netthinnen

Du trenger: Ansiktsskjerm for elektrikere (elektrikerskjerm)Typer: Sprut eller dråper av farlige væsker, giftig støv, gass og damp

Skader: Svie i hornhinnen, betennelse i konjunktiva og i synsnerven

Du trenger: Heldekkende briller mot dråper og ansiktsskjerm mot sprut. Acetat er best mot organiske kjemikalier, ellers anbefales polykarbonat. Mot støv heldekkende briller, må være i gummi ved partikler ≤5my samt mot gass og dampTyper: Flygende partikler, f. eks. ved sliping, dreiing, boring etc. Partiklenes størrelse og hastighet er avgjørende for valg av øyevern, men merk at polykarbonatlinser gir best beskyttelse

Skader: Skade eller perforering av hornhinnen, regnbuehinnen eller linsen

Du trenger: Vernebrille med stenger (høyeste mekaniske beskyttelse = symbol F), heldekkende briller (høyeste mekaniske beskyttelse = symbol B) eller ansiktsskjerm (høyeste mekaniske beskyttelse = symbol A)Typer: Sprut av smeltet metall, intens varmestråling

Skader: Svie i netthinnen, skade på linsen

Du trenger: Heldekkende briller eller ansiktsskjerm i polykarbonat evt. triacetatTyper: Ultraviolette (UV) og infrarøde stråler (IR), synlig lys, gassveising, elektrisk sveising, laser

Skader: Svie i hornhinnen og i netthinnen, snøblindhet, betennelse i konjunktiva, skade på linsen

Du trenger: Vernebriller med mørke glass mot sterkt lys/sollys, vernebriller med stenger eller heldekkende briller for gassveising. Ved elektrisk sveising benyttes sveisemaske. Sveiseglass har ulike mørkhetsgrader, ved gassveising nyanse 4 til 7, ved elektrisk sveising mørkhetsgrad 9 til 16
Vi leverer en rekke løsninger innen øye- og ansiktsvern. Se vårt komplette utvalg her.