Kjøpsvilkår

Snabblänkar:  Beställning  /  Betalning  /  Kontakt  /  Leverans  /  Retur  /  Reklamation

Inledning

Dessa villkor gäller för användning och köp på de webbplatser som drivs av Swedol AB (publ) org.nr 556127-6188 (”Swedol”), däribland www.grolls.se, www.swedol.se, www.nimaab.se och www.nytello.se, samt för köp som görs på distans via andra kanaler, t.ex telefon och e-post.

Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för alla kategorier av kunder, såvida inte annat anges eller följer av lag. Kund kan antingen vara representant för ett företag eller privatperson och benämns i den följande texten som ”kund” eller ”du”. För företag med flera användare gäller dessa villkor för företaget och varje enskild användare.


Trygg E-handlare

Swedol är certifierad Trygg e-handlare. Trygg e-handel skapar tydligare, enklare och enhetligare riktlinjer för vad som gäller vid e-handel. Vill du veta mer om Trygg E-handel och de krav som ställs på oss på i anledning av certifieringen, läs mer på www.tryggehandel.se.


Beställning

Beställningar som gjorts via någon av Swedols webbplatser eller andra kanaler är bindande. Vid beställning på webben får du en beställningsbekräftelse vilket innebär att beställningen är mottagen av systemet, beställningsnumret på mottagningsbekräftelsen kan du använda i kontakt med oss.
När ordern är registrerad får får du ett ordererkännande och det är först då avtal om köp har ingåtts. Om mottagningsbekräftelse och/eller ordererkännande skulle utebli från din avsedda beställning måste du så snart som möjligt ta kontakt med Swedols kundservice.


Priser och produktinformation

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Swedols webbplatser om annat inte uttryckligen avtalats. Priserna redovisas både före beställning, i beställningsbekräftelsen samt i ordererkännandet.

Informationen på Swedols webbplatser tillhandahålls för att underlätta ditt köpbeslut och uppdateras löpande för att vara korrekt. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigheter

Om vi upptäcker att ett felaktigt pris har angetts för en produkt som du beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan ordern genomförs.


Kampanjer och erbjudanden

Swedol erbjuder emellanåt kampanjer och erbjudanden för vissa produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller de förmånligare priserna eller villkoren under den period som finns angiven på webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter såvida detta inte uttryckligen anges. Swedol förbehåller sig rätten att när som helst återkalla kampanjer och erbjudanden.


Leveranser

Normal leveranstid är 2-3 arbetsdagar för varor som lagerförs på Swedols centrallager. Leverans sker till den adress och på det sätt som du anger i samband med beställningen eller enligt avtal med oss. Om inte leveranskostnaden följer av avtal redovisas den innan du slutför beställningen.

Vid outlösta leveranser förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för frakt samt administrativa kostnader. I de fall kostnaden för frakten överstiger aktuellt belopp har vi rätt att ta betalt för den faktiska kostnaden.

För skrymmande föremål gäller separat prislista. EUR-pall/pallkrage debiteras till självkostnadspris.


Felaktiga leveranser och skadat gods

Ibland händer det tyvärr att det uppkommer skador i samband med leverans. Som kund måste du därför noga kontrollera din försändelse vid mottagandet genom att stämma av att du fått korrekt antal kollin enligt frakthandlingen, att godset är komplett och att alla delar är oskadade. Om godset är uppenbart skadat ska du helst inte ta emot det, alternativt omedelbart anmäla till postombudet eller transportören att godset är skadat.

Om du efter att ha tagit emot och packat upp godset upptäcker att någon vara är felaktig, saknas eller är skadad ska du inom 5 dagar efter mottagande av leveransen anmäla detta till Swedol. Det ligger på ditt ansvar att inom tidsfristen öppna och kontrollera försändelsen för att kontrollera att det inte finns några skador eller andra brister.


Ångerrätt

Vår målsättning är att du alltid ska vara helt nöjd med ditt köp hos Swedol. Men du har alltid rätt att ångra dig genom att meddela oss inom 14 dagar från det att du eller någon som företräder dig tagit emot godset. Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till order@swedol.se. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

För att fullfölja din ångerrätt måste du kontakta oss för att få en returfraktsedel som ska användas för att returnera varan eller varorna inom 14 dagar från det att du meddelat oss att du önskar ångra köpet. Det går också bra att returnera varan eller varorna i någon av våra butiker:

  • Varor inköpta hos Grolls eller Nytello kan lämnas tillbaka i valfri Grolls- eller Swedolbutik.
  • Varor inköpta hos Swedol eller Nima kan endast lämnas tillbaka i valfri Swedolbutik.

Vi accepterar inte returer som sker på annat sätt. Kostnaden för returfrakten betalas av dig som kund och dras av i samband med återbetalningen av ditt köp.

Varor som du returnerar ska vara oanvända, kompletta och skickas tillbaka i oskadad originalkartong. Tänk på att använda lämpligt emballage så att kartongen eller varan inte skadas under transporten. Om du hanterat en vara på ett sätt som gjort att den minskat i värde har vi rätt att göra avdrag för värdeminskningen vid återbetalningen.

Undantag

Ångerrätten gäller inte för varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, t.ex. underkläder, eller för specialbeställda plagg med anpassat tryck. Ångerrätten gäller inte heller för varor som är beställningsvaror som normalt inte lagerförs av oss.


Reklamation och garanti

Om du köpt en vara av oss som är felaktig eller om det uppstått fel eller dröjsmål i leveransen har du rätt att reklamera ditt köp. Du kan då be om att vi avhjälper felet, gör en ny leverans, gör prisavdrag eller ger dig ersättning för att själv avhjälpa felet. I allvarliga fall har du rätt att häva köpet. Observera att reklamationer av varor endast avser defekter på grund av fabrikationsfel och inte normalt slitage.

Swedol ansvarar normalt för tillverknings- eller fabrikationsfel inom 12 månader från ursprungligt inköpsdatum som ska styrkas med faktura eller kvittokopia. Notera att annan garantitid kan gälla för vissa produkter enligt leverantörens villkor. Vårt garantiansvar täcker inte tillbehör, slitagedelar, handhavandefel eller skador orsakade av vätskor eller stötar.

Som privatperson har du enligt konsumentköplagen rätt att reklamera en vara inom tre år från det att du har tagit emot varan.

Om du anser att det är fel på en vara ska du skicka oss ett meddelande där du beskriver felet och anger när och var du har köpt varan. Du måste skicka meddelandet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, normalt inom 14 dagar. Vi meddelar därefter hur du gör för att returnera varan och ta garantin i anspråk. Notera att vi inte accepterar returer som sker på annat sätt än vi har anvisat. Vi kommer inte behandla sådana leveranser och kommer sända tillbaka dem på kundens bekostnad.

För att garantin ska gälla krävs att varan ej får vara demonterad, ombyggd eller ha yttre påverkan. Varan ska vara väl underhållen enligt de serviceintervaller som anges av leverantören. Om varan brukats efter att ett fel upptäckts gäller inte garantin. Varor som returneras ska vara väl rengjorda. Livsmedelsmaskiner måste vara desinficerade av hygienskäl. Swedol förbehåller sig rätten att neka att ta emot, alternativt debitera en rengöringsavgift för, varor som inte uppfyller dessa krav. Du ansvarar för eventuella skador under transporten och bör därför se till att varan är väl emballerad.

Vid giltiga garantianspråk står vi för dina kostnader i samband med reklamationen, t ex returfrakt, och reparerar eller ersätter varan. Vi ersätter inte kostnader för hyresmaskiner, reparation av annan verkstad, resekostnader eller dylikt. Om varan utgått ur vårt sortiment kan en likvärdig ersättningsvara erbjudas. På reparerad produkt samt reservdelar lämnas normalt tre månaders garanti. Om varan inte uppfyller kraven för garanti så debiteras en undersökningsavgift samt kostnad för retur till dig. Återmontering av felsökt vara ingår ej i undersökningsavgiften.

Saknar vi besked från dig i service- eller reklamationsärende efter tre månader, anses ärendet avslutat och eventuell insänd vara tillfaller Swedol.

Betalning

Som privatperson betalar du via Klarna och kan där välja att betala med bankkort eller Klarnas fakturatjänst, mer information hittar du i Klarnas villkor.

Företagskunder kan betala med bankkort via DIBS betallösning eller faktura.

Villkor för faktura Swedol AB

Fakturabetalning erbjuds efter godkänd kreditprövning. Fram tills dess att kreditkontroll är gjord och godkänts erbjuds endast kortbetalning.

Betalning ska ske senast 30 dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10% samt lagstadgad påminnelseavgift. Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom 8 dagar från fakturadatum.

Swedolkoncernen arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan och även den minsta sak kan göra skillnad, därför vill vi minska vår pappersförbrukning och istället skicka våra fakturor digitalt.
För att mottaga digitala fakturor, kontakta efaktura@swedol.se och uppge ditt kundnummer eller organisationsnummer, samt vilken e-postadress ni vill använda för elektroniska fakturor.
För pappersfaktura tillkommer 29 kr i fakturaavgift.

Vid utebliven betalning kommer fordran att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När en fordran överlåtits måste betalning ske till PayEx Credit AB på det konto som PayEx Credit AB anvisar på sin faktura.


Personuppgifter och upphovsrätt

Som kund ansvarar du för att de personuppgifter som du lämnar i samband med användningen av våra webbplatser är korrekta och fullständigt ifyllda. Du ansvarar även för dina inloggningsuppgifter och att ingen annan får tillgång till dessa. Kontakta omgående Swedol om du misstänker att dina uppgifter missbrukas.

Swedol är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med användning av våra webbplatser. Information om hur vi behandlar kunders personuppgifter finns i Swedols policy för behandling av kunders personuppgifter.

Informationen på Swedols webbplatser är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder, grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Swedol.


Om du inte är nöjd

Som kund kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vid eventuell tvist följer Swedol ARN:s rekommendationer. Du kan även använda dig av EU:s onlineplattform för tvistlösning.

Du som privatperson kan även kontakta din kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information.Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och i händelse av tvist avgöras i Sverige av allmän domstol.


Villkoren uppdaterades 2019-02-22
Gällande avgifter och kostnader

Avgift Kostnad
Lagstadgad påminnelseavgift 60 kr
Ingen moms
Outlöst paket 300 kr exkl. moms
375 inkl. moms
Pappersfaktura 29 kr exkl. moms
36 kr inkl. moms
Undersökningsavgift från 300 kr exkl. moms
från 375 kr inkl. moms
Kjøpsvilkår Kjøpsinformasjon Med forbehold om feil i tekst, bilder og priser. Betalingsvilkår Bedriftskunder kan søke om å bli fakturakunde. Dersom søknaden innvilges etter godkjent kredittkontroll tildeles kunden et kundenummer som kan brukes ved kjøp i våre butikker og i nettbutikken. Betalingsvilkår: 30 dager netto fra kjøpsdato. Privatkunder kan betale med kredittkort gjennom den sikre betalingsløsningen DIBS. Leveringsvilkår Om bestillingen sendes som postoppkrav tilkommer det en postoppkravsavgift. Ved postordre ekspederes ikke ordre under 600 kr. Restordre under 300 kr ekspederes ikke. Leveringsmåte Postens firmapakke Salgsvilkår Ingen avgift for emballasje. EUR pall/pallekarm debiteres til selvkostnadspris. Morarente debiteres dersom betalingen er Swedol Norge AS i hende etter angitt forfallsdato. Rentesatsen er på 10%. Priser Prisene er oppgitt i NOK og uten mva. Vi reserverer oss mot endringer i mva, pris og valutakurser som ligger utenfor vår kontroll. Ordre under 600 NOK u/mva ekspederes ikke. Restordre under 300 NOK u/mva ekspederes ikke. Større kvantiteter tilbys på forespørsel. Uavhentede pakker Dersom du ikke løser ut bestilte varer er vi nødt til å debitere deg med 300 NOK + mva for å dekke våre utlegg for fraktkostnad og håndtering. Retur/bytte Full returrett innen 14 dager fra kjøpsdato. Varene skal returneres ubrukt i uskadd originalforpakning, ellers pålegges returgebyr. Kunden betaler selv frakt ved bytte eller retur. Varer som returneres med postoppkrav utløses ikke. Transportskadet gods Transportskader skal omgående meldes til transportøren og Swedol Norge AS. Kontroller din forsendelse nøye ved mottak, både riktig antall kolli ifølge følgeseddel og at alt gods er uskadd. Savnet/Feillevert gods Savnet gods eller feilleveranse skal meldes til Swedol innen 8 dager fra fakturadato. Garanti/Reklamasjon Ved komersiell bruk