Ny Univern-partner, Fjord Supply. Vi har tatt en prat med Daniel hos Fjord Supply om hvordan året 2020 var og ønsker for fremtiden.

Fjord Supply

– Ny Partner 1.juni 2020

Hei Daniel, fortell litt om Fjord Supply.

-Fjord Supply er en leverandør av arbeidsklær, verneutstyr, kjemikalier og smøremidler med base i Sunnfjord . Vi jobber aktivt i markedet og yter høy servicegrad døgnet rundt. Nettopp vår høye servicegrad er vår sterkeste merkevare.

Hvordan har dere opplevd å drive med salg av arbeidstøy og verneutstyr i «annerledesåret» 2020?

-Å drive salg i 2020 har vært fantastisk. Mens de fleste låste dørene, var usikre for å ta kontakt med kunder, så tok vi i bruk alle andre kommunikasjonsmidler enn fysiske møter. Vi har aldri trykt og levert så mye arbeidsklær som i 2020. Markedet skulle fortsatt ha varene, vi måtte bare finne andre måter å presentere det på, samt opprettholde dialogen. Han eller hun som satt i gravemaskina, i fiskebåten eller i lastebilen, var fortsatt på jobb. Da måtte selvfølgelig jeg også være det. Disse hadde en svært viktig funksjon i 2020, og har det selvsagt fortsatt. Fjord Supply sin jobb var å sørge for at den kunne fortsette.

Som Partner f.o.m juni 2020, hvilke fordeler har dere opplevd vært ekstra gode?

-Som Univern Partner i 2020, merket vi oss alle typer kampanjer som Univern tilrettelegger for Partnerleddet. Disse har gjort at vi kunne drive ekstra lønnsomt i 2020. I løpet av 6 mnd har vi blitt Univern Platinum Partner.

Hvordan ser dere på framtiden med et tettere Tools og Univern?

– Jeg håper og tror vi fint kan konkurrere side om side uten at vi ødelegger for hverandre. Jeg har opparbeidet en stor bevissthet og kundeportefølje rundt Univern i distriktet. Og min lojalitet ovenfor Univern bør ansees som en gjensidig investering.

Hvilke framtidsplaner har Fjord Supply?

Etter en strålende 2020 ser vi oss tjent med å ekspandere. Vi trenger å komme nærmere kunder som i dag er i ytterkanten av vårt distrikt.

Takk for praten!