Sikkerhet i fokus: Har du gode rutiner for bytte av vernehjelm?

Vernehjelmer har en begrenset brukstid

Vi ser mange tilfeller hvor våre kunder bruker vernehjelmer som ikke er godkjent lenger. Manglende rutiner for bytte av utstyret er ofte årsaken til dette, forteller PPE-spesialist i TOOLS, Rune Breivik. Kunnskap relatert til bruk og vedlikehold har ikke nødvendigvis nådd ut til brukerne av utstyret, er vår oppfattelse i følge Rune Breivik. Vår anbefaling til alle våre kunder er å merke utstyret med dato første dag det tas i bruk, samt lage seg rutiner for kontroll. På den måten er det enklere å dokumentere når utstyret bør skiftes ut.Ulike hjelmprodusenter - ulik brukstid

Det finnes ingen universal regel på når hjelmen skal byttes ut, eller hvor lang brukstid en vernehjelm har. Merking på dette fremkommer i bruksanvisningen til de ulike hjelmprodusentene. På vernehjelmene vi leverer strekker normal brukstid seg fra 3-5 år, alt etter bruksområder og om hjelmen brukes sporadisk eller daglig, forteller Rune Breivik.

Det er viktig å vite at dersom hjelmen har vært utsatt for skader eller andre påkjenninger som kan redusere brukstiden bør den byttes ut før. For eksempel at den har vært utsatt for sollys, kjemikalier, slag/fall, påført klistremerker eller merking med tusj som ikke er godkjent av produsent. Vernehjelmer skal ikke forandres på noen måte, da faller godkjenningen bort.

Husk at ikke alle skader og mangler er like synlige. Vi anbefaler alle å ha sitt personlige verneutstyr – både av hygieneårsaker, men også for din egen sikkerhet.

Riktig vedlikehold og oppbevaring - avgjørende for hjelmens brukstid, komfort og sikkerhet

Opprett gode rutiner for vedlikehold og oppbevaring, er Rune Breiviks oppfordring. En enkel sjekkliste i garderoben kan være en grei påminnelse til alle brukerne. Denne listen behøver ikke være lang og komplisert. Vi har satt opp noen punkter som kan være til hjelp:

  • Ta en visuell kontroll av hjelmen før du tar den i bruk – sjekk dato inni hjelmen
  • Vask hjelmen etter bruk med vann og mild såpe etter behov
  • Oppbevar hjelmen på et tørt og rent sted (som ikke er utsatt for sollys) når den ikke er i bruk
  • Bytt ut innredning/svettebånd med jevne mellomrom – de fleste komponentene inni hjelmen er utskiftbare
  • Husk at de fleste hjelmer kan justeres/tilpasses den enkelte bruker – pass på at hjelmen sitter godt på hodet før du tar den i bruk

Vi ser en tydelig sammenheng mellom gode vedlikeholdsrutiner og sikkerhet. Tar man godt vare på hjelmen og generelt alle typer utstyr, vil det vare lenger samtidig som man ivaretar sikkerheten. Det er sunn fornuft, sier Rune Breivik. Når også utstyret blir personlig tar alle et større ansvar for sin egen sikkerhet. Utstyret varer lenger og det blir bedre produktøkonomi for alle.

Vernehjelm brukes ofte sammen med annet personlig verneutstyr

Vernehjelmer kombineres ofte sammen med hørselvern, visir/briller, vinterluer, lykt. Det er viktig å påse at utstyret passer sammen, her ser vi flere som har tatt sine egne snarveier. Det skal eksempelvis ikke bores hull i hjelmen for å få festet hjelmlykten. Vi skreddersyr pakker for alle våre kunder.Vil du vite mer om hodevern og hvordan velge riktig?

Les vår artikkel om tips for valg av vernehjelm her!