VI TAR ANSVAR I DEN GRØNNE OMSTILLINGEN.

Bærekraft gjennomsyrer i dag hele samfunnet, og dermed også Univern og vårt konsern Alligo. Bærekraftarbeidet er like selvsagt som digitaliseringen. "Det har skjedd enormt mye bare de siste årene".


Vi tar ansvar i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Bærekraft er integrert i all virksomhet. Det handler ikke bare om TOOLS egen påvirkning, sier Susanna Fink, bærekrafts- og kvalitetssjef i Alligo.


Bærekraft inngår i alt fra det personlige møtet med kunden i butikken til samtalen med leverandøren og til det enkelte punkt i den økonomiske rapporten. -Bærekraft er altså ikke lenger noe som er interessestyrt eller henvises til en bestemt avdeling eller person i avdelingen. Det har skjedd enormt mye bare de siste årene. Ikke minst fordi finansnæringen har fått økt fokus på bærekraftsspørsmålene. Forståelsen har økt generelt, med de store endringene i omverdenen som vi opplever nå.

Alligos økonomisjef Irene Wisenborn Bellander er enig:

"Bærekraft gjennomsyrer i dag hele samfunnet, og dermed også Univern og vårt konsern Alligo. Bærekraftarbeidet er like selvsagt som digitaliseringen. "Det har skjedd enormt mye bare de siste årene".


-TOOLS bærekraftsarbeid skal i fremtiden harmoniseres og redegjøres for sammen med all annen økonomisk informasjon. Det innebærer både økt rapportering og mer styring og kontroll når det gjelder såkalte ikke-økonomiske mål.


Ingen kjenner norsk industri som oss

Både Fink og Wisenborn Bellander vender tilbake til kompleksiteten rundt et så stort tema som bærekraft. Et par nøkler til fremgang er utdanning og kommunikasjon, både internt og eksternt. Man må nå ut til medarbeidere, kunder og leverandører på alle nivåer. Bærekraftsarbeidet må brytes ned til fakta og nøkkeltall. Til noe som er forståelig for alle. Det må inngå i det daglige arbeidet.

Irene Wisenborn Bellander sammenligner omstillingen med digitaliseringen som alle bransjer har vært gjennom de siste tiårene.

-Den forandret hverdagen vår fullstendig. I dag tenker vi ikke lenger på den som noe nytt.

TOOLS visjon er å være bransjeledende på bærekraft. Det skal skje i tett dialog og samarbeid med leverandører, medarbeidere og kunder.

-Samtidig må vi hele tiden fortsette utviklingen av bærekraftsarbeidet oppstrøms i verdikjeden. Der kan vi påvirke aller mest, sier Susanna Fink.


Ingen kjenner norsk industri som oss