Kundenes behov - vår drivkraft for innovasjon

Fiskeri- og havbruksindustrien bidrar til stor sysselsetting både i og utenfor bransjen. Dette bidrar til bosetting og livsgrunnlag i mindre sentrale strøk. For oss er de helt sentrale for vår virksomhet.

Vi har en lang og lojal relasjon til fiskeri og havbruk. Gjennom mangeårig samarbeid med våre forhandlere og sluttbrukere har vi satt standarden for hvordan ekstremt værutsatt bekledning skal være. Tåler våre arbeidsklær den påkjenningen som fiskeri og havbruksnæringen utsetter den for, så har vi satt standarden ekstremt høyt også for bruk i andre bransjer.

Når man ikler seg et Univern skall-/vinterprodukt så ligger der en uskreven forventning om at man er 100% tørr og varm hele arbeidsdagen. Når vi skal utvikle nye produkter, samt fornye eksisterende produkter, er det helt avgjørende at vi har dialog med faktiske brukere og våre forhandlere langs hele kysten. I videoen ser du nettopp et slikt besøk hos en av våre forhandlere og møte med en sluttbruker.

Tilstede og lydhør for tilbakemeldinger

Vår viktigste jobb er å tilrettelegge for at andre kan gjøre sin jobb på en trygg og god måte. Når vi lanserer nye produkter har vi allerede sørget for en trygghet i akkurat det. Gjennom gjentagende tester av brukere, justeringer og forbedringer underveis, vet vi at vi slipper ut i markedet et produkt bransjen selv har finjustert.

Det kan være vanskelig å forestille seg alle faremomentene de som har havet som arbeidsplass forholder seg til hver dag. Enten man jobber på en båt eller ved ei oppdrettsmærde, så er du i utgangspunktet omringet av potensiell fare. Vi i Univern tar dette på alvor og gjennom å være en av Norges største aktører innen personlig verneutstyr, så begrenser vi, eller i beste fall eliminerer disse faremomentene. Mye av det som nå er ansett som standardisert utstyr og arbeidstøy har vi vært sentrale i utviklingen av. Det skal vi fortsette med - Univern skal alltid bestrebe å sette standarden.

"Arbeidsklærne skal være behagelig og du skal holde deg tørr i timesvis, og ikke være til bryderi å ha på seg."- Alf-Tore Leine, fisker Kings Bay